Servis

SERVIS

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, garancijom se smatra svaka izjava, kojom se daje obećanje u vezi sa proizvodom i pravno je obavezujuća, pod uslovima koji su navedeni u izjavi, kao i prilikom oglašavanja tog proizvoda. Uz svaki kupljeni proizvod potrošač dobija garanciju ovlaštenog uvoznika (servisa). Dužina i uslovi garancije zavise isključivo od ovlaštenog uvoznika (servisa). Garancija je validna od dana ovjere potpisom i pečatom garantnog lista, računa ili otpremnice. Preporučujemo da se potrošač dobro upozna sa uslovima garancije koje pruža proizvođač i sa uslovima i načinima servisiranja kod ovlašćenih servisa.

Garantni list može biti u pisanom ili elektronskom obliku i sadrži sve podatke iz garancije. Didakta d.o.o. se obavezuje da će isporučiti proizvode sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom, tj. kompletne proizvode kakvi su dobavljeni od ovlaštenog zastupnika. Garancija se odnosi isključivo na ispravnost proizvoda, ali ne i na njihovu funkcionalnost ili kompatibilnost sa drugim proizvodima jer se podrazumjeva da je potrošač upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se garancija odnosi na činjenicu da će izabrani proizvodi zadovoljiti zahtjeve potrošača u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača. Podsjećamo da svako nepravilno i nestručno rukovanje, nepropisno održavanje, korištenje neodgovarajućeg potrošnog materijala i intervencije od strane neovlaštenih lica ili servisa znače gubitak garancije.

Takođe, potrošaču se preporučuje da sačuva originalnu ambalažu kupljenog prizvoda i da je koristi pri svakoj vrsti transporta i u slučaju eventualne reklamacije.

 


Šta nudi naš servis?

Instalacija, reinstalacija operativnog sistema i spašavanje Vaših podataka
Ukoliko imate računar, želite licenciran operativni sistem, office paket i antivirusni program u našem servisu imate mogućnost po ekstra povoljnim cijenama dobiti

 


USLUGA OBUHVATA:

Dijagnostika te servis samog računara
Instalaciju OS
Instalaciju office paketa
Instalaciju anti-virus Kaspersky
Spašavanje Vaših podataka i vraćanje istih nakon završene instalacije/reinstalacije
Ugradnja dodatnih komponenti / prepakivanje
Fizički čišćenje računara

 

 

 

Kako riješiti i skratiti vrijeme rješavanja reklamacije?

Uz svaku komponentu napisati što detaljniji opis kvara. Ukoliko se kvar manifestuje poslije dužeg vremena rada, napisati koliko je vremena potrebno da se to desi. Također je poželjno navesti sve specifičnosti ukoliko kvar nije uobičajen. Pokušajte da izbjegnete kratke i nepotpune opise kvarova jer tako možemo doći u situaciju da se kvar ne otkloni i vratimo Vam isti uređaj. Budite što detaljniji u opisu.

Didakta d.o.o. posjeduje izuzetno kvalitetan i pouzdan servis za vangarantne popravke širokog dijapazona informatičke robe, kao i popravke roba koje nisu kupljene u našoj prodavnici. Ukoliko imate potrebu za servisom, obratite nam se putem telefona 033 658 746 i zakažite termin servisiranja vaše robe. Po prijemu robe na servis dobit ćete pisanu potvrdu ( servisni nalog ) sa opisom kvara i popisom dijelova koje ste ostavili u našem servisu. Nakon dijagnostike kvara, naš servis će Vas kontaktirati u najkraćem roku i obavjestiti o kompleksnosti kvara i eventualnoj cijeni popravke. Ukoliko Vam budu odgovarali ponuđeni uslovi servisiranja, naš tim servisera će vas kontaktirati po završetku servisiranja robe i obavjestiti da možete preuzeti popravljeni uređaj. Ukoliko ipak niste zainteresovani za popravku u datom trenutku, već vas je interesovala dijagnoza kvara, cijenu dijagnostike kvara naplaćujemo 15KM.

Ako ste zainteresovani za usluge servisa na Vašoj adresi, cijena dolaska servisera na adresu iznosi 25KM a svaki započeti sat servisa 25KM.

 


Kontakt informacije:

Didakta d.o.o.

Trg Heroja br 16, Sarajevo

Broj Telefona: +387 33 658 746

Email: [email protected]

 

"DIDAKTA" d.o.o. Sarajevo
ul. Trg Heroja br.16, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina


MBS: 65-01-0116-17
JIB: 4200202610009
PDV: 200202610009