Reklamacije

REKLAMACIJE

Postoji više vrsta reklamacija:

1. DOA – Dead on Arrival je reklamacija u trenutku instalacije ili prvog puštanja u rad.

To znači sljedeće:

a) isporučeni proizvod je oštećen, ne funkcioniše pri prvom puštanju u rad, nedostaju mu neki dijelovi (nekompletan je), ne odgovara predviđenoj namjeni ili specifikaciji. U ovom slučaju problem se mora evidentirati na licu mjesta, ispred kurira koji je isporučio robu na adresu, tako što ćete provjeriti robu i ukoliko nešto nije u redu, odmah prijaviti neispravnost.

U koliko je paket koji vam je kurir dostavio oštećen, možete odbiti pošiljku. U koliko šteta bude ustanovljena nakon isporuke i otvaranja paketa dužni ste da reklamaciju prijavite u roku od 24h jer u suprotnom neće biti prihvaćena.

b) ako tokom instalacije ili prvog puštanja u rad utvrdite da je proizvod neispravan, potrebno je da nas odmah obavjestite tako sto ćete nas kontaktirati telefonom ili nam poslati mail sa opisom problema i vašim kontaktom.

 

2. Reklamacija na oštećenu pošiljku

Ukoliko vam uredjaj koji ste poručili stigne oštećen prilikom isporuke, potrebno je u roku od 24 sata kontaktirati kurirsku službu koja je uređaj dostavila kako bi napravili zapisnik, a zatim nas obavjestiti o tome.